REGULAMIN BIEGÓW GÓRSKICH – PRZEHYBA TRAIL 202

1. ORGANIZATOR

Fundacja Małopolska biega
KRS 0000764553
NIP 6762559849
REGON 382240981
Komandosów 12 / 13, 33-334 Kraków, Polska

 2. CEL IMPREZY

– popularyzacja i promocja biegów górskich w Beskidzie Sądeckim
– popularyzacja i promocja biegania jako aktywnego spędzania czasu
– popularyzacja i promocja regionu Beskidu Sądeckiego
– promocja regionu Małopolska
– popularyzacja turystyki górskiej

 

3. DATA I MIEJSCE

Biegi odbędą się w terminie 11.07.2020

– start biegu na dystansie 66 km – 11.07.2020 godz. 6:00 – limit trasy 12 godzin –  aktualizacja z dnia 03.06.2020 : ostateczna wersja trasy ok ok 63 km

– start biegu na dystansie 33 km – 11.07.2020 godz 10:00 – limit trasy 6 godzin  – aktualizacja z dnia 03.06.2020 : ostateczna wersja trasy ok ok 35 km

– start biegu na dystansie 18 km  – 11.07.2020 godz: 11:00 – limit trasy 3 godzin – aktualizacja z dn 03.06.2020 : ostateczna wersja trasy ok 24 km – limit 4 godziny

Start i meta zawodów przy boisku sportowym/ orliku w Gołkowicach Górnych

Program zawodów:

Godziny działania biura zawodów

10.07.2020 – 16:00 – 19:00 – rejestracja uczestników, sprawdzanie wyposażenia obowiązkowegoUczestnik podczas rejestracji w biurze zawodów odbiera pakiet indywidualnie za siebie potwierdzając tożsamość dowodem osobistym lub paszportem. Rejestracja dla zawodników dystansu 60  – tylko i wyłącznie odbywac się będzie w piatek 10.07.2020!!!!!

 

11.07.2020 – 06:00 – 10:00 – rejestracja uczestników, sprawdzanie wyposażenia obowiązkowegoUczestnik podczas rejestracji w biurze zawodów odbiera pakiet indywidualnie za siebie potwierdzając tożsamość dowodem osobistym lub paszportem.

11.07.2020 – godz. 16:00– dekoracja wszystkich dystansów (doklada informacja o godzinie dekoracji zostanie podana rano w dniu zawodów) 

4. ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGACH

W biegach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie (które do dnia 11.07.2020 będą miały ukończone 18 lat) i wypełnią formularz kontaktowy, oraz opłaca kwotę opłaty startowej do 14 dni od momentu zapisów ( po tym terminie, osoby, które nie opłaciły będą usuwane z listy startowej). Uczestnik biorąc udział w zawodach akceptuje regulamin oraz zawarte w nim zasady.

Uczestnik jest świadomy i dobrowolnie podejmuje decyzję o biegu, który jest biegiem wymagającym. Uczestnik zdaje sobie sprawę z trudności biegu, oraz zdaje sobie sprawę z trudnych warunków i sytuacji jakie mogą nastąpić podczas tak długich biegów ( kryzysy, zmiany pogody, pogubienia).

Uczestnik potwierdza, że jego przygotowanie i stan zdrowia pozwalają na wzięcie udziału w biegu.

Każdy uczestnik musi być zweryfikowany w biurze zawodów, podczas weryfikacji sprawdzane będzie wyposażenie obowiązkowe.

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z imprezy lub dnf, osoby, której stan zdrowia według organizatora jest wątpliwy i dalszy bieg mógłby przynieść szkody zawodnikowi.

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w imprezie.

Limit zawodników:

– trasa 65 km– 150 osób

– trasa 30 km – 150osób

– trasa 15 km – 150 osób

Każdy z zawodników porusza się po trasie wyznaczonej przez organizatora – wszelki skracanie trasy i brak obecności na punktach są równoznaczne z dyskwalifikacją.

Każdy z zawodników porusza się o własnych siłach.

Zmiany dotyczące działań związanych z pandemią COVID_19 (aktualizacja 29.06.2020)

 

1. W biurze zawodów, oraz w strefie start/meta obowiązuje zakrywanie ust i nosa (maseczka, bandanka, apaszka).

2. Na trasie po rozporoszeniu należy zachować „dystans społeczny” 2 metry

3. Przed wejścien do biura zawodów oraz przed kadym punktem odżywczym należy dezynfekować ręce przygotowanym płynem

4. Napoje będą przygotowane na punktach żywieniowych w kubkach jednorazowych, oraz jedzenie będzie pakowane pojedynczo

5. Start na każdym dystansie do 150 osób – w rozproszeniu  – start z zakrytymi ustami i nosem

6. Przed wejściem do biura zawodów każdy zapoznaje się ze swoim numerem startowym, przygotowuje dowód osobisty oraz podpisany wceśniej formularz, który będzie dostępny na stronie 2-3 dni przed biegiem bądź przed wejściem do biura zawodów.

7. Po przybiegnięciu na metę, zawodnicy odbierają ciepły posiłek oraz medal i opuszcają strefę mety (biura zawodów) – będzie można zjeść spokojnie na łące tuż przy biurze zawodów achowując dystans społeczny 2 m.

8. Dekoracja  odbędzie się zaraz po zakończeniu każdego dystansu (biorą w niej udział tylko dekorowani zawodnicy) – podamy godziny przy rozpoczęciu działania biura zawodów w piątek 10.07.2020

9. Brak możliwości kibicowania i wchodzenia na teren biura zawodów osób towarzyszących

 

 

 

 

ŚMIECENIE NA TRASIE JEST NIEDOPUSZCZALNE I RÓWNOZNACZNE Z DYSKWALIFIKACJĄ!!!!!!

Jakiekolwiek niedopuszczalne słownictwo skierowane do wolontariuszy, kłótnie z nimi będą zgłoszone do organizatora i mogą grozić dyskwalifikacją i brakiem możliwości startu w innych naszych biegach. Wolontariuszy szanujemy!!!

Każdy z zawodników jest zobowiązany do pomocy drugiemu zawodnikowi, jeżeli jest on w niebezpieczeństwie zagrożenia zdrowia i życia.

Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich tylko i wyłącznie na punktach kontrolnych/ żywieniowych.

Pomoc osób trzecich poza punktami kontrolnymi/żywieniowymi grozi dyskwalifikacją zawodnika.

Jeżeli zawodnik nie jest w stanie kontynuować biegu zgłasza to albo na punkcie kontrolnym , albo telefonicznie organizatorowi. Jeżeli zawodnik nie zgłosi zejścia z trasy i z tego powodu zostanie wszczęta akcja poszukiwawcza/ratunkowa– zawodnik zostanie obciążony kosztami akcji.

 

 5. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Wyposażenie obowiązkowe jest obowiązkowe – będzie sprawdzane na trasie lub/i na mecie.

Zawodnik musi posiadać obowiązkowe wyposażenie podczas całego biegu

Brak wyposażenia obowiązkowego może skutkować dyskwalifikacją.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

Numer startowy przypięty na przodzie lub do plecaka

– włączony i naładowany telefon ( z aktywnym numerem udostępnionym organizatorowi)

– numer do organizatora

– kurtka wiatrówka

– bandank

– folia nrc

– bukłak lub bidony o pojemności minimum 1,5 L ( dla trasy ultra)

– plecak lub pas biodrowy (dla trasy ultra)

Zawodnik powinien posiadać odzież i obuwie dopasowane do biegów górskich przy panującej podczas biegu pogodzie.

6. TABELA OPŁAT

dystans

66 km

do 30.11.2019 – 130 pln

01.12-31.03.2020 – 150 pln

01.04-30.06.2020 – 180 pln

33 km

do 30.11.2019 – 90 pln

01.12-31.03.2020 – 110 pln

01.04-30.06.2020 – 130 pln

18 km

do 30.11.2019 – 80 pln

01.12-31.03.2020- 95 pln

01.04-30.06.2020 – 110 pln

Dane do przelewu:

FUNDACJA „MAŁOPOLSKA BIEGA”

ul. Komandosów 12/13

30-334 Kraków

Numer konta dla przelewów w PLN:

PL 73 1140 2004 0000 3802 7854 6379

Faktury będą wystawione do 7 dni od daty wpłaty tylko i wyłącznie jeżeli w momencie wpłaty otrzymamy maila z informacją dotyczącą prośby wystawienia faktury.

W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.3.2020r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego. Po terminie 01.04.2020r. organizator nie zwraca opłat startowych.

Organizator nie zwraca opłaty startowej:

– osobom, które nie pojawiły się na starcie biegu a opłaciły go

– zawodnikom, którzy nie ukończyli biegu

– zdyskwalifikowanym zawodnikom

– organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

7. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

– start w biegu
– pomiar czasu
– numer startowy z profilem trasy i telefonami alarmowymi, agrafkami
– mapy trasy w pliku gpx
– oznakowanie trasy w postaci wstążek i znaków farbami na ziemi
– jedzenie i napoje na punktach odżywczych na punktach oraz na mecie
– zabezpieczenie medyczne, oraz obsługa techniczna na trasie
– worek na depozyt – depozyt w biurze zawodów
– pamiatkowy gadżet z biegu – dla biegaczy wszystkich dystansów (informacja o tym zostanie podana na stronie Facebookowej biegu, oraz w aktualnościach na stronie www.przehybatrail.pl)
– medal pamiątkowy dla zawodników, którzy ukończyli bieg
– puchary dla 3 najlepszych kobiet i mężczyzn z każdej trasy
– nagrody dla biegaczy podczas podsumowania biegu (quizy, konkursy) – w zależności od hojności sponsorów i partnerów.

 

8. TRASA

Dokładna mapa i profil oraz opis tras znajdują się w zakładce „TRASA” na stronie biegu.

Na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik będzie musiał zostać odnotowany na wszystkich (przynależnych do danego dystansu) punktach kontrolnych. Na punktach kontrolnych będą specjalnie oznakowani sędziowie.

Trasa będzie częściowo będzie prowadziła drogą asfaltową, dlatego uczestnicy zawodów po drogach publicznych muszą poruszać się zgodnie z zasadami kodeksu ruchu drogowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy lub skrócenia trasy w przypadku złych warunków pogodowych zagrażających zawodnikom, lub w przypadku uszkodzeń tras po których zostały poprowadzone biegi wcześniej.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na punktach lub w biurze zawodów.
Organizator nie zajmuje się organizacją transportu do biura zawodów oraz nie zapewnia i nie organizuje noclegów – kwestie te należą do zawodników.

 

Zapraszamy do zapisów…