Regulamin - Przehyba Trail - biegi górskie w beskidzie sądeckim

Regulamin biegu Przehyba Trail

REGULAMIN BIEGU PRZEHYBA TRAIL 30.06.2018

1. Informacje podstawowe

Bieg Przehyba Trail – bieg górski na dystansie ok 30 km rozgrywany w Beskidzie Sądeckim. Trasa biegu prowadzi ścieżkami leśnymi i szlakami w okolicach góry Przehyba.

Limit zawodników – 150 osób

2. Cel imprezy:

– popularyzacja biegów górskich w Beskidzie Sądeckim, promocja regionu i gminy Stary Sącz

3. Termin i miejsce

Biegi odbędą się 30.06.2018
Start i meta zawodów: Leśniczówka w Gaboniu (parking przy szlabanie gdzie startuje droga asfaltowa prowadząca na Przehybę)

4. Program

30.06.2018 (sobota)

8:00 -9:30 odbiór pakietów startowych
10:00 – start biegu Przehyba Trail

Dekoracja zwycięzców odbędzie się ok godz 15-16 (dokładna godzina dekoracji zostanie ogłoszona 30.06.2018 rano przed startem biegu)

5 Trasa

Trasa została poprowadzona szlakami turystycznymi i ścieżkami leśnymi. Uczestnicy mają obowiązek poruszać się w trakcie biegu wyłącznie po trasie wskazanej przez organizatora. Trasa biegów w całości będzie oznakowana taśmami.

Na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik będzie musiał zostać odnotowany na wszystkich punktach kontrolnych. Na punktach kontrolnych będą specjalnie oznakowani sędziowie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy.

6. Punkty żywieniowe i odżywianie na trasie.

Na trasie będą znajdowały się punkty odżywcze:

Informacja o ilości i miejscu punktów będzie podana na stronie internetowej (najpóźniej miesiąc przed startem biegu), w biurze zawodów oraz w komunikacie na odprawie i tuż przed startem. Na punktach żywieniowych będzie woda oraz napoje izotoniczne, banany, ciastka, orzechy.

Na mecie każdy z uczestników otrzyma ciepły posiłek.

7. Limity czasowe:

Limit czasowy na pokonanie trasy: 6 godzin

8.Uczestnictwo

Aby wziąć udział w biegu należy:

– być osobą pełnoletnią (dopuszczalny start w biegach krótszych juniorów, którzy ukończyli 17 lat i rodzice na miejscu osobiście podpiszą nam zgodę na udział w zawodach), zarejestrować swój udział poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.przehybatrail.pl , wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu i o starcie na własną odpowiedzialność.

9. Wyposażenie obowiązkowe – będzie sprawdzane na trasie, lub na mecie.

Wyposażenie obowiązkowe:

– naładowany telefon komórkowy

– numer startowych

– foli nrc

Wyposażenie dodatkowe, które może wejść w wyposażenie obowiązkowe (komunikat o ewentualnym wyposażeniu obowiązkowym dodatkowym zostanie podany najpóźniej 3 dni przed zawodami będzie on zależny od prognozowanej pogody)

– kurtka wiatrówka

– bandanka

– plecak lub pas biodrowy z bukłakiem/bidonem z co najmniej 1 litrem wody

10. Zasady obowiązujące na trasie

W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez organizatora. Pomoc osób trzecich jest dopuszczona w strefach punktów żywieniowych. Jakakolwiek pomoc na trasie poza wyznaczonymi strefami jest niedozwolona.

Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza:

porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych lub donieść do mety), niszczenie roślinności, zakłócenie ciszy w okolicach rezerwatów, palenie ognisk itp.

11. Pogoda

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

Nad bezpieczeństwem zawodników będą czuwać specjalne służby ratownicze.

12.Rezygnacja

Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej. Organizator w miarę możliwości logistycznych będzie zapewniał transport do bazy zawodnikom rezygnującym w strefach punktów odżywczych.

13. Rezygnacja ze startu

Jeśli zawodnik rezygnuje ze startu, to do dnia – 30.04.2018 – otrzymuje zwrot 50% opłaty startowej, po tej dacie nie ma możliwości zwrotu opłaty.

Można przepisywać pakiety – do dnia 20.06.2018.

14. Rywalizacja i nagrody

Bieg ma charakter rywalizacji sportowej. Najszybsze panie i najszybsi panowie na każdej z tras zostaną nagrodzeni pucharami.

O nagrodach rzeczowych za poszczególne miejsca będziemy informować, a zależą od pozyskanych sponsorów.

15. Opłaty startowe

– do 31.03.2018 – 100 zł

– od 01.04.2018 do 31.05.2018 – 110zł

– od 01.06.2018 do 20.06.2018 – 120 zł

Po 20.06.2018 możliwość rejestracji i opłaty tylko w biurze zawodów. Opłata gotówką 150 zł

Dane do płatności

Agnieszka Faron NORAF

adres: 30-334 Kraków

ul. Komandosów 12/13

36 1140 2004 0000 3602 7751 1086

Faktury wystawione będą do 7 dni od wpłaty po informacji na maila biuro@przehybatrail.pl o prośbie wystawienia faktury. Po tym terminie nie będzie możliwości wystawienia faktury.

Do każdej wpłaty wybijany jest paragon.

16. Świadczenia

Uczestnikom zawodów zapewniamy:

– numer startowy

– pamiątkowy gadżet z biegu

– ręczny pomiar czasu

– pamiątkowe medale dla osób, które ukończą bieg

– puchary dla 3 najlepszych Panów i 3 najlepszych Pań

– nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników ( w zależności od hojności sponsorów)

– zabezpieczenie trasy

– posiłek regeneracyjny na mecie + szwedzki stół z ciastami i innymi przekąskami

– woda oraz napoje energetyczne na punktach odżywczych,

– przekąski: banany, pomarańcze, orzechy, ciastka – na punktach odżywczych

Komunikat techniczny

Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny, w którym zostaną podane

uszczegóławiające informacje o biegu

17.Ochrona wizerunku i dane osobowe

Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z biegu

zamieszczonych na stronie biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu.

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych

osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

18. Organizator:

Sklep NORAFSPORT

Agnieszka Faron NORAF

30-334 Kraków

Ul. Komandosów 12/13

tel 690 617 466

mail: biuro@przehybatrail.pl

19.Postanowienia końcowe

Nieprzestrzeganie niniejszego

regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika. Informacje o ewentualnych

zmianach w regulaminie pojawią się na stronie zawodów:

www.przehybatrail.pl

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.