REGULAMIN BIEGÓW GÓRSKICH – PRZEHYBA TRAIL 2022

1. ORGANIZATOR

Fundacja Małopolska biega

KRS 0000764553

NIP 6762559849

REGON 382240981

Komandosów 12/13, 33-334 Kraków, Polska

 2. CEL IMPREZY

– popularyzacja i promocja biegów górskich w Beskidzie Sądeckim

– popularyzacja i promocja biegania jako aktywnego spędzania czasu

– popularyzacja i promocja regionu Beskidu Sądeckiego

– promocja regionu Małopolska

– popularyzacja turystyki górskiej

3. DATA I MIEJSCE

Biegi odbędą się w terminie 09.07.2022

– start biegu na dystansie 60 km – 09.07.2022 godz. 6:00 – limit trasy 11 godzin

– start biegu na dystansie 33 km – 09.07.2022 godz 8:00 – limit trasy 6 godzin

– start biegu na dystansie 23 km  – 09.07.2022 godz: 9:00 – limit trasy 5 godzin

Start i meta, biuro zawodów przy boisku sportowym/ orliku w Gołkowicach Górnych

Program zawodów:

Godziny działania biura zawodów

08.07.2022 – 16:00 – 21:00 – rejestracja uczestników, sprawdzanie wyposażenia obowiązkowego Uczestnik podczas rejestracji w biurze zawodów odbiera pakiet indywidualnie za siebie potwierdzając tożsamość dowodem osobistym lub paszportem.

09.07.2022 – 05:30 – 08:30 – rejestracja uczestników, sprawdzanie wyposażenia obowiązkowego Uczestnik podczas rejestracji w biurze zawodów odbiera pakiet indywidualnie za siebie potwierdzając tożsamość dowodem osobistym lub paszportem.

09.07.2022 – godziny dekoracji będą podane przed startem każdego biegu.

4. ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGACH

W biegach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie (które do dnia 09.07.2022 będą miały ukończone 18 lat) i wypełnią formularz kontaktowy, oraz opłaca kwotę opłaty startowej do 14 dni od momentu zapisów ( po tym terminie, osoby, które nie opłaciły będą usuwane z listy startowej). Uczestnik biorąc udział w zawodach akceptuje regulamin oraz zawarte w nim zasady.

Uczestnik jest świadomy i dobrowolnie podejmuje decyzję o biegu, który jest biegiem wymagającym. Uczestnik zdaje sobie sprawę z trudności biegu, oraz zdaje sobie sprawę z trudnych warunków i sytuacji jakie mogą nastąpić podczas tak długich biegów ( kryzysy, zmiany pogody, pogubienia).

Uczestnik potwierdza, że jego przygotowanie i stan zdrowia pozwalają na wzięcie udziału w biegu.

Każdy uczestnik musi być zweryfikowany w biurze zawodów, podczas weryfikacji sprawdzane będzie wyposażenie obowiązkowe.

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z imprezy lub dnf, osoby, której stan zdrowia według organizatora jest wątpliwy i dalszy bieg mógłby przynieść szkody zawodnikowi.

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w imprezie.

Limit zawodników:

– trasa 60 km– 150 osób

– trasa 33 km – 150osób

– trasa 22 km – 150 osób

Każdy z zawodników porusza się po trasie wyznaczonej przez organizatora – wszelki skracanie trasy i brak obecności na punktach są równoznaczne z dyskwalifikacją.

Każdy z zawodników porusza się o własnych siłach.

ŚMIECENIE NA TRASIE JEST NIEDOPUSZCZALNE I RÓWNOZNACZNE Z DYSKWALIFIKACJĄ!!!!!!

Jakiekolwiek niedopuszczalne słownictwo skierowane do wolontariuszy, kłótnie z nimi będą zgłoszone do organizatora i mogą grozić dyskwalifikacją i brakiem możliwości startu w innych naszych biegach. Wolontariuszy szanujemy!!!

Każdy z zawodników jest zobowiązany do pomocy drugiemu zawodnikowi, jeżeli jest on w niebezpieczeństwie zagrożenia zdrowia i życia.

Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich tylko i wyłącznie na punktach kontrolnych/ żywieniowych.

Pomoc osób trzecich poza punktami kontrolnymi/żywieniowymi grozi dyskwalifikacją zawodnika.

Jeżeli zawodnik nie jest w stanie kontynuować biegu zgłasza to albo na punkcie kontrolnym , albo telefonicznie organizatorowi. Jeżeli zawodnik nie zgłosi zejścia z trasy i z tego powodu zostanie wszczęta akcja poszukiwawcza/ratunkowa– zawodnik zostanie obciążony kosztami akcji.

W biegu nie mogą startować rodzice z małymi dziećmi (typu biegacze z dziećmi w nosidełkach, wózkach itp)!!!

 5. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Wyposażenie obowiązkowe jest obowiązkowe – będzie sprawdzane na trasie lub/i na mecie.

Zawodnik musi posiadać obowiązkowe wyposażenie podczas całego biegu

Brak wyposażenia obowiązkowego może skutkować dyskwalifikacją.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

Numer startowy przypięty na przodzie lub do plecaka

– włączony i naładowany telefon ( z aktywnym numerem udostępnionym organizatorowi)

 – plik gpx z trasą biegu wgrany albo na zegarku albo na telefonie (obowiązkowy dla wszystkich dystansów !)

– numer do organizatora (będzie podany na numerze startowym)

– kurtka wiatrówka

– bandanka

– folia nrc

– bukłak lub bidony o pojemności minimum 1,5 L ( dla trasy ultra)

– plecak lub pas biodrowy (dla trasy ultra)

Zawodnik powinien posiadać odzież i obuwie dopasowane do biegów górskich przy panującej podczas biegu pogodzie.

6. TABELA OPŁAT

dystans

60 km

do 30.09.2021 – 170 pln

01.10.2021 – 31.03.2022 – 200 pln

01.04 – 30.06.2022 – było 230 pln

Płatność gotówką w biurze zawodów 250 zł

 

33 km

do 30.09.2021 – 120 pln

01.10.2021 – 31.03.2021 – 140 pln

01.04 – 30.06.2021 – było 160 pln

Płatność gotówką w biurze zawodów 170 zł

23 km

do 30.09.2021 – 100 pln

01.10.2021 – 31.03.2022 – 120 pln

01.04 – 30.06.2022 – było 140 pln

Płatnosć gotówką w biurze zawodów 160 zł

 

Dane do przelewu:

FUNDACJA „MAŁOPOLSKA BIEGA”

ul. Komandosów 12/13

30-334 Kraków

Numer konta dla przelewów w PLN:

PL 73 1140 2004 0000 3802 7854 6379

Faktury będą wystawione do 7 dni od daty wpłaty tylko i wyłącznie jeżeli w momencie wpłaty otrzymamy maila z informacją dotyczącą prośby wystawienia faktury.

W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.03.2022r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego. Po terminie 01.04.2022r. organizator nie zwraca opłat startowych.

Organizator nie zwraca opłaty startowej:

– osobom, które nie pojawiły się na starcie biegu a opłaciły go

– zawodnikom, którzy nie ukończyli biegu

– zdyskwalifikowanym zawodnikom

– organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

7. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

– start w biegu

– pomiar czasu

– numer startowy z profilem trasy i telefonami alarmowymi, agrafkami – przypięty z przodu i wodoczny (bez niego osoby wbiegające na punkt kontrolno-żywieniowy nie będą obslugiwane, nie będą mieć rónież djęć na trasie)

– mapy trasy w pliku gpx

– oznakowanie trasy w postaci wstążek i znaków farbami na ziemi

– jedzenie i napoje na punktach odżywczych na punktach oraz na mecie

– zabezpieczenie medyczne, oraz obsługa techniczna na trasie

– worek na depozyt – depozyt w biurze zawodów

– pamiatkowy gadżet z biegu – dla biegaczy wszystkich dystansów (informacja o tym zostanie podana na stronie Facebookowej biegu, oraz w aktualnościach na stronie www.przehybatrail.pl)

– medal pamiątkowy dla zawodników, którzy ukończyli bieg

– puchary dla 3 najlepszych kobiet i mężczyzn z każdej trasy

– nagrody dla biegaczy podczas podsumowania biegu (quizy, konkursy) – w zależności od hojności sponsorów i partnerów.

8. TRASA

Dokładna mapa i profil oraz opis tras znajdują się w zakładce „TRASA” na stronie biegu.

Na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik będzie musiał zostać odnotowany na wszystkich (przynależnych do danego dystansu) punktach kontrolnych. Na punktach kontrolnych będą specjalnie oznakowani sędziowie.

Trasa będzie częściowo będzie prowadziła drogą asfaltową, dlatego uczestnicy zawodów po drogach publicznych muszą poruszać się zgodnie z zasadami kodeksu ruchu drogowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy lub skrócenia trasy w przypadku złych warunków pogodowych zagrażających zawodnikom, lub w przypadku uszkodzeń tras po których zostały poprowadzone biegi wcześniej.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na punktach lub w biurze zawodów.

Organizator nie zajmuje się organizacją transportu do biura zawodów oraz nie zapewnia i nie organizuje noclegów – kwestie te należą do zawodników.

Zapraszamy do zapisów…